Översättningspriser

professional translation service


Priset på en översättning baseras normalt på antalet ord i källtexten. Inför varje offert gör vi dock en grundlig analys av materialet för att exempelvis titta på om vissa formuleringar återkommer och kan då ge rabatt för dessa repetitioner.

För att få ett definitivt svar om pris ber vi er därför att skicka det material ni önskar översätta så att vi får gå igenom det. Vi har full sekretess och era dokument kommer inte spridas vidare. Har ni önskemål om leveranstid eller andra frågor så specificera gärna dessa i samband med att ni skickar in materialet så undersöker vi detta med en gång.


Några av våra kunder

sector_clients