Medicinsk översättning med professionella facköversättare

Medicinska översättningar utförda av språkutbildade läkare, forskare och specialiserade medicinska facköversättare, översättare med djupgående medicinsk kompetens.

När det gäller översättningar av medicinska dokument sörjer våra översättare, som arbetar på sitt respektive modersmål, genom konsekvent terminologi och exakt inriktning mot den önskade målgruppen för en friktionsfri användning i det vardagliga arbetet eller inom medicinsk forskning.VÅRT UTBUD AV MEDICINSKA TEXTER

Den medicinska världen är oerhört bred och det finns otaliga typer och former av texter. Samtliga översättare inom Swan Translations som arbetar med medicinsk översättning har en lång erfarenhet inom det medicinska yrket och har förstahandserfarenhet med de olika typerna av medicinska texter.

Vi översätter bland annat:

 • Medicinska läromedel
 • Patientinformation
 • Bruksanvisningar för medicinsk personal och patienter
 • Bruksanvisningar för medicinsk utrustning och programvara
 • Produktetiketter
 • Produkthandböcker
 • Medicinska protokoll
 • Medicinsk terminologi
 • Medicinska artiklar och avhandlingar
 • Medicinska forskningsresultat
 • Medicinska journaler och utlåtanden
 • Medicinska webbapplikationer
 • Kliniska protokoll
 • Kliniska rapporter och studier
 • Kliniska prövningar
 • BEGÄR GRATIS OFFERT
  Loading
  Your message has been sent. Thank you!

  Nedan hittar du exempel på några av våra viktigaste kunder