Språkgranskning eller korrekturläsning?

Swan erbjuder professionella korrekturläsare för över 50 olika språk. Kontakta oss idag för mer information om vår tjänst korrekturläsning och dess priser.

Korrekturläsning är enkelt förklarat en språkgranskning på textens ytligaste nivå. Vi ser exempelvis till att det inte förekommer några stavfel, att språket är grammatiskt korrekt och att det följer rådande skrivregler.Språkgranskning går på djupet

När jag språkgranskar ser jag till att texten är begriplig, och att den

  • fyller sitt syfte
  • är anpassad till de tänkta mottagarna
  • passar sitt sammanhang (var den ska publiceras)
  • flyter på bra
  • hänger ihop logiskt
  • är tydlig och korrekt.
KORREKTURLÄSNING – PRIS

Priset för korrekturläsning beror på textens grundkvalitet och i förlängningen på hur lång tid genomgången tar. Våra korrekturläsare är erfarna och kan därför oftast snabbt bilda sig en uppfattning om hur lång tid det kommer att ta att korrekturläsa en text eller översättning.

Kontakta oss så kan du få ett fast pris för korrekturläsartjänster på förhand.

BEGÄR GRATIS OFFERT
Loading
Your message has been sent. Thank you!

Nedan hittar du exempel på några av våra viktigaste kunder