Översättning av webbplatser

Vi kan översätta dina webbplatser som extraherad text eller bearbeta texterna direkt i det Content Management System som ni använder, exempelvis Joomla, WordPress, Drupal eller andra. Tekniskt sett spelar det för våra översättare ingen roll om din presentation på Internet är en webbutik, en blogg, ett företags hemsida eller en online portal.

professional quality translation service

Våra projektmanager ger dig gärna råd på förhand avseende genomförandet av ditt översättningsprojekt och beskriver olika möjligheter vad gäller projektgestaltningen. Skicka bara dina filer till oss via e-post eller kontakta vår kundservice för ett detaljerat samtal.


Vänligen fyll i formuläret nedan, så kan vi ge dig en korrekt offert med både pris och leveranstid.