Översättning av juridiska facktexter och dokument

Swan Translations har specialiserat sig på rättssäker översättning av juridiska facktexter, dokument och urkunder. Hit räknas översättning av avtal, patent eller domslut till svenska, engelska, tyska, franska och många andra språk, liksom översättning av balansräkningar, kvartals- eller årsredovisningar för att uppfylla kraven på internationella informationsskyldigheter.

professional quality translation service

Sakkunnig översättning utförd av utbildade jurister och juridiska lingvister garanterar fackkompetens för en friktionsfri kommunikation. Skicka dina dokument till oss via e-post och begär en kostnadsfri offert, eller låt vår kundservice ge dig råd.


Vänligen fyll i formuläret nedan, så kan vi ge dig en korrekt offert med både pris och leveranstid.